Vi har ett viktigt uppdrag

Ett grönt uppdrag

Vi engagerar oss i miljön och strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck. Med hållbara vattenlösningar, skapar vi ett varaktigt mervärde för våra kunder.

30 miljoner

Vår vision är att stå i framkant för att årligen, globalt, eliminera 30 miljoner engångsförpackade plastflaskor från den internationella leveranskedjan och bidra till en mer hållbar hotell- och restaurangbransch.

Eftersom konsumenter alltmer ofta avvisar metoder som är ohållbara ur miljösynpunkt, leder hotell-och restaurangindustrin den mer etiska och miljövänliga lösningen. Genom att integrera och erbjuda hållbara alternativ, gör du en skillnad. Med Purezza kan du samtidigt positivt påverka din omsättning.

Purezza premium hållbara drickvattenlösningar har en positiv inverkan på er omsättning

Läs mer här

I slutet av 2019 kommer Purezza, sedan företagets början, att ha bidragit till att avlägsna närmare 40 miljoner engångsförpackade vattenflaskor från hotell- och restaurangindustrin.


Anslut dig till rörelsen!

Ja! Jag vill välja det gröna alternativet