Vi har ett viktigt uppdrag

En miljövänlig dricksvattenlösning

På Purezza är vi drivna att skapa långsiktiga värden för våra kunder, bl.a. genom att tillhandahålla dricksvattenlösningar med fokus på miljö och hållbarhet. Purezza ger dig möjligheten att utesluta engångsflaskor och därmed minska miljöpåverkan genom transport och logistik samt minska verksamhetens totala inverkan på miljön.

Purezza har ingått ett samarbete med det världsledande varumärket för ekologisk märkning ”Green Key”, med en tydlig målsättning att marknadsföra hållbara dricksvattenlösningar för hotell- och restaurangindustrin genom att använda filtrerat, egentappat dricksvatten och därigenom minska användningen av engångsvattenflaskor.

Köpenhamn-baserade Green Key har stor geografisk täckning med sina nationella kontor i Europa, Mellanöstern, Australien, Afrika och några av länderna i Nord- och Sydamerika

Purezza premium hållbara drickvattenlösningar har en positiv inverkan på er omsättning

Läs mer här

Sedan starten 2013 har Purezza bidragit till att eliminera flera miljoner engångsglas- och flaskor från hotell- och restaurangnäringen.

Vår vision är att driva arbetet framåt med att årligen reducera 30 miljoner engångsförpackade flaskor från den globala hotell- och restaurangindustrin och vi är på god väg att nå vårt mål.

Hotell- och restaurangindustrin driver utvecklingen mot en mer etisk och miljövänlig lösning. Genom att integrera hållbara lösningar i din verksamhet, gör du skillnad!


Anslut dig till rörelsen!

Ja! Jag vill välja det gröna alternativet