Vi fortsätter vår verksamhet som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder för att i största möjliga mån förhindra smittspridning, vilket gör att vi kan ha något längre svarstider än vanligt, vilket vi hoppas att ni har överseende med.

Vi har ett viktigt uppdrag

En miljövänlig dricksvattenlösning

På Purezza är vi drivna att skapa långsiktiga värden för våra kunder, bl.a. genom att tillhandahålla dricksvattenlösningar med fokus på miljö och hållbarhet. Purezza ger dig möjligheten att utesluta engångsflaskor och därmed minska miljöpåverkan genom transport och logistik samt minska verksamhetens totala inverkan på miljön.

Purezza har ingått ett samarbete med det världsledande varumärket för ekologisk märkning ”Green Key”, med en tydlig målsättning att marknadsföra hållbara dricksvattenlösningar för hotell- och restaurangindustrin genom att använda filtrerat, egentappat dricksvatten och därigenom minska användningen av engångsvattenflaskor.

Köpenhamn-baserade Green Key har stor geografisk täckning med sina nationella kontor i Europa, Mellanöstern, Australien, Afrika och några av länderna i Nord- och Sydamerika

Purezza premium hållbara drickvattenlösningar har en positiv inverkan på er omsättning

Läs mer här

I slutet av 2019 hade Purezza, på global nivå och tillsammans med våra kunder, aliminerat nämare 40 miljoner engångsflaskor från hotell- och restaurangkedjan.

Vår vision är att driva arbetet framåt med att årligen reducera 30 miljoner engångsförpackade flaskor från den globala hotell- och restaurangindustrin och vi är på god väg att nå vårt mål.

Hotell- och restaurangindustrin driver utvecklingen mot en mer etisk och miljövänlig lösning. Genom att integrera hållbara lösningar i din verksamhet, gör du skillnad!


Anslut dig till rörelsen!

Ja! Jag vill välja det gröna alternativet