Villkor


Denna webbsida licensieras av Waterlogic Limited., drivs och hanteras av Waterlogic International Limited i WLI (UK) Limited, med registreringsnummer 04051205 och registreringsadress 1 Grenfell Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1HN, UK (“operatören”).

  1. Licens och personuppgifter

  o Operatören erbjuder dig att använda denna webbsida utan krav på förbindelse, så länge som du uppfyller villkoren.

  o Operatören kan säga upp denna licens när som helst, utan förvarning.

  o “Personuppgifter” betyder uppgifter så som ditt namn, adress, e-postadress, ISP, telefonnummer och annan personlig information som lämnas ut av dig eller som lämnas ut i enlighet med gällande lokal lagstiftning. Om du lämnar ut personlig information till oss kan vi använda denna för att svara på dina önskemål, anpassa din användarupplevelse med oss, kontakta dig via e-post, skicka e-postmeddelande för att informera dig om nya produkttjänster eller kampanjer som vi erbjuder. Genom att du tillhandahåller denna information till operatören genom denna webbsida, lämnar du ditt samtycke till användning och insamling av personlig information för det syfte som här beskrivs.

  2. Materialet på webbsidan

  o Denna webbsida innehåller material som ägs eller licensieras av operatören. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende och grafik. Det är skyddat av immaterialrättslagar inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätt och varumärkesskydd.

  o Du har rätt att titta på, använda, ladda ner och lagra materialet som finns på denna webbsida, men endast för personligt bruk eller i forskningssyfte. Kommersiell användning är ej tillåten förutom om operatören uttryckligen har gett tillstånd till detta. Det är förbjudet att sprida, publicera eller på annat sätt göra materialet tillgängligt för tredje part.

  o Obehörig användning av denna webbsida kan ge upphov till skadestånd och/eller lagöverträdelse.

  o Operatören förbehåller sig rätten att ändra villkoren för denna webbsida. Du ansvarar för att regelbundet se över de villkor som gäller denna webbsida. Genom din fortsatta användning av denna webbsida innebär att du samtycker till dessa villkor.

  3. Informationens tillförlitlighet

  4. Informationen på denna webbsida skapas i god tro och är endast menad för allmän information och intresse. Informationen kan ändras när som helst utan förvarning. Operatören strävar efter att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, men kan ej ansvara för eventuella felaktigheter och kan inte representera eller ge garantier för dess noggrannhet, tillförlitlighet eller lämplighet och förlitar du dig på denna information så gör du det helt på egen risk.

  5. Du ska inte förlita dig på informationen på denna webbsidan fullt ut och informationen utgör inte någon form av råd eller rekommendation. Genom att du använder denna webbsida bekräftar du att du inte har förlitat dig på sådan information. Arrangemang som görs mellan dig och tredje part som nämns eller hänvisas till på webbsidan ligger helt och hållet på din egen risk och ditt ansvar.

  6. Det finns inget på denna webbsida som avser att tolkas som ett erbjudande att ingå i ett avtal.

  7. Länkar

  o Denna webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. Operatören tar inget ansvar för innehållet på andra webbsidor, där operatören inte har kontroll. En länk är inte avsedd att tolkas som om att operatören på något sätt godkänner den andra webbsidan.

  o Du får ej skapa en länk till denna webbsida från en annan webbsida eller ett dokument utan operatörens skriftliga medgivande.

  8. Övriga avtal

  o Dessa villkor är kompletterande och påverkar villkoren för alla typer av avtal som personer som besöker denna webbsida kan ha med Waterlogic International eller något av dess dotterbolag.

  9. Ansvar

  o Operatören garanterar inte att denna webbsida är kompatibel med all typ av hårdvara eller mjukvara som besökare på webbsidan använder.

  o Det finns alltid risker förknippade med att tillhandahålla personuppgifter och inget system är helt säkert, men operatören har vidtagit rimliga och lämpliga försiktighetsåtgärder för att förhindra och minimera denna typen av risker i samband med din användning av denna webbsida.

  o Operatören kommer under inga som helst omständigheter ansvara för förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekt eller förlust till följd av förlorad information eller vinster som tillkommer som följd efter användningen av denna webbsida.

  10. Fullständigt samförstånd

  o Dessa villkor (inklusive integritetsskyddet som avses i klausul 8) innefattar alla villkor som du och operatören har kommit överens om genom ditt användande av webbsidan, i enlighet med punkt 5.

  11. Jurisdiktion och accepterande av dessa villkor

  o Denna webbsida kontrolleras och drivs av operatörens kontor i England. Bildandet, existensen, konstruktionen, prestandan och giltigheten av alla aspekter ska omfattas av villkoren på denna webbsida. Tvister i fråga om materialet på denna webbsida ska regleras av engelsk lag. Den engelska domstolen skall lösa eventuella tvister som kan uppstå till följd av eller i samband med webbsidans användarvillkor.

  o 9.2 När du väljer att gå in på denna webbsida betyder det att du accepterar dessa villkor.