Vi fortsätter vår verksamhet som vanligt. Vi har vidtagit åtgärder för att i största möjliga mån förhindra smittspridning, vilket gör att vi kan ha något längre svarstider än vanligt, vilket vi hoppas att ni har överseende med.

COVID-19 Uppdatering

Denna sida ger svar på vanligt förekommande frågor för att hjälpa till att lotsa dig genom utmaningarna som viruset medför, för att hjälpa din personal och dina kollegor att hålla vätskebalansen i balans, på ett tryggt sätt.

Vårt kontor är tillfälligt stängt och vi har en vattenautomat från Purezza/Waterlogic. Vad gör vi?

A: Om ditt kontor hålls stängt under en längre tid bör ni stänga av strömmen till er Waterlogic vattenautomat. När arbetsplatsen öppnar igen, rekommenderar vi att ni först spolar ur vattenautomaten med rent vatten, för att försäkra er om att vattnet sedan är filtrerat och redo att drickas. För att spola ren er vattenautomat från Waterlogic, följ stegen här nedan:

 • Spola ur maskinen genom att trycka på knappen för respektive vattenval (kallt, rumstempererat, kolsyrat, hett och extra hett).
 • Tappa upp ca 2 liter vatten från respektive val i en behållare (om maskinen inte är ansluten till avloppet) och häll sedan ut detta vatten.
 • Vänligen notera att vattenautomatens “time-out” funktion innebär att du kan bara använda automaten med 2-minuters intervaller.
 • Om du har en ismaskin från Waterlogic, säkerställ att du avlägsnar all eventuell is som finns kvar i maskinen och den första uppsättningen av nytillverkad is innan du börjar att använda din ismaskin igen.

Kommer Purezza/Waterlogic att fortsätta vara öppet?

Vi strävar efter att kunna fungera så normalt som möjligt. Vi är måna att kunna erbjuda dig den standard av service som du förväntar dig av oss, även under dessa utmanande tider. Vi kan eventuellt komma att tvingas stänga ifall regeringsdirektiv kräver det eller vid en eventuell personalbrist. För närvarande hålls samtliga våra kontor i Sverige öppna.

Kan jag fortfarande beställa en vattenautomat till min restaurang?

Vi jobbar outtröttligt med att säkerställa att våra produkter är tillgängliga i takt med att våra kunder behöver dom. Vi hanterar mödosamt vår logistikkedja för att försäkra oss om att våra kunder inte påverkas av situationen och vi håller en noggrann uppsikt över händelser och agerar utifrån dom. Från och med nu är de enda regioner som kan bli påverkade inkluderade under ´Kommer Waterlogic att hållas öppet’ - Frågor och Svar.

Kommer jag att uppleva en förändring vad gäller servicen?

Vår målsättning är att se till att våra produkter finns tillgängliga när våra kunder behöver dom; innefattande leveranser, installation och service, utförda enligt regeringens skyddsriktlinjer. Vi följer situationen oavbrutet och kommer att uppdatera vår service i enlighet med detta.

Hur hjälper Purezza/Waterlogic till att förhindra sprindningen av coronaviruset?

Vi förbättrar våra rengöringsrutiner på arbetsplatsen. Vi agerar enligt följande tillvägagångssätt för att upprätthålla trygghet för både anställda och kunder:

 • Anställda på Waterlogics kontor jobbar hemifrån, om möjligheten finns.
 • Följande företagsregler gäller – med återkommande påminnelser – att tvätta händerna I minst 20 sekunder med tvål och vatten; särskilt före en måltid, efter toalettbesök, efter att ha hostat, nyst eller snutit sig.
 • Förbud mot icke nödvändiga resor.
 • Servicetekniker ska ha med sig handsprit och desinfekterande rengöringsdukar för att hålla saker (som mobiltelefoner) så rena och hygieniska som möjligt.
 • Upprätthålla social distansering så mycket som möjligt, med fokus på våra service center.

Har era fabriker och lager särskilda hygienprotokoll?

Waterlogic följer stränga hygiennormer och en sträng och noggrann hantering av matvaror både i våra fabriker och lagerlokaler. Vi har alltid arbetat enligt de mest strikta regelverken inom hälsa och säkerhet och är observanta vad gäller att implementera förbättrade åtgärder för att säkerställa en fortsatt trygghet för våra medarbetare och kunder.

Hur hjälper Waterlogic till att förhindra sprindningen av coronaviruset?

Vi förbättrar våra rengöringsrutiner på arbetsplatsen. Vi agerar enligt följande tillvägagångssätt för att upprätthålla trygghet för både anställda och kunder:

 • Anställda på Waterlogics kontor jobbar hemifrån, om möjligheten finns
 • Följande företagsregler gäller – med återkommande påminnelser – att tvätta händerna I minst 20 sekunder med tvål och vatten; särskilt före en måltid, efter toalettbesök, efter att ha hostat, nyst eller snutit sig.
 • Förbud mot icke nödvändiga resor
 • Servicetekniker ska ha med sig handsprit och desinfekterande rengöringsdukar för att hålla saker (som mobiltelefoner) så rena och hygieniska som möjligt.
 • Upprätthålla social distansering så mycket som möjligt, med fokus på våra service center

Har era fabriker och lager särskilda hygienprotokoll?

Waterlogic följer stränga hygiennormer och en sträng och noggrann hantering av matvaror både i våra fabriker och lagerlokaler. Vi har alltid arbetat enligt de mest strikta regelverken inom hälsa och säkerhet och är observanta vad gäller att implementera förbättrade åtgärder för att säkerställa en fortsatt trygghet för våra medarbetare och kunder.

Kommer en tekniker från Purezza/Waterlogic fortfarande att sköta underhållet av våra vattenautometer?

Vi fortsätter att följa regeringens råd och nedstängningsåtgärder. I mån av tillgänglig personal och om föreskrifterna tillåter, kommer vi att fortsätta att göra service besök som vanligt på våra kunders begäran. Vi lägger ökad vikt i våra riktlinjer för hur kunder och personal kan motverka spridning och därmed hålla sig friska och trygga. Vi har instruerat samtliga tekniker att följa dessa regelverk:

 • Kontrollera att det inte har funnits något bekräftat COVID-19 fall på platsen framtill nu.
 • Undvik fysisk kontakt vid varje besök, skaka inte hand med någon eller dela något föremål (inklusive pennor eller verktyg).
 • Använd engångsplasthandskar under hela besöket.
 • Använd medföljande rengöringsutrustning för att desinfektera vattenautomaten vid varje besök.
 • Använd handsprit före och efter varje besök, med handsprit som ska finnas tillgängligt i varje teknikers fordon.

Om en tekniker upplever några COVID-19 symptom har de instruerats att hålla sig isolerade hemma i 14 dagar och kontakta sjukvården snarast.

Kommer Waterlogic till en punkt när de slutar att utföra service på en specifik plats?

Vår högsta prioritet är vår personals och våra kunders hälsa. Om en kund på en specifik plats meddelar oss skriftligt, att deras lokaler inte längre tillåter oss på sina anläggningar, kommer vi att avsluta vår service. Detsamma gäller ifall att ett område hamnar i karantän, då vi avslutar vår service tills området åter öppnas. Kunder kan skriva till oss på:

Waterlogic Sverige AB,

Von Utfallsgatan 16C,

415 05 Göteborg

Hur kan Waterlogic garantera att frakten av vattenautomater från en plats till en annan inte för coronaviruset vidare till min arbetsplats?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO, är det oklart hur länge viruset som orsakar COVID-19 överlever på olika ytor. Studier föreslår att coronaviruset kan hålla fast vid ytor i ett antal timmar eller upp till flera dagar. Detta kan variera beroende på olika tillstånd (exempelvis typ av yta, temperaturer eller luftfuktighet i området). Fastän vi upprätthåller säkra och hygieniska vanor genom alla våra leverantörskedjor, kan vi inte garantera att våra vattenautomater är fria från smitta under transport. Däremot kan vi lugna er med att alla våra vattenautomater är tillräckligt rengjorda och desinficerade innan de används av våra kunder.

Kan Firewall-teknologin som används i Waterlogics vattenautomater eliminera coronaviruset?

Till skillnad från andra vattenautomater, anslutna till det kommunala vattennätet, renar vår patenterade Firewall UV-teknologi, dricksvattnet grundligt hela vägen ända fram till vattenutloppet. Detta förhindrar virus, bakterier och mikrober som orsakar sjukdomar, att nå systemet och förorena dricksvattnet. Trots att Firewall har påvisats kunna rena vatten från virus med 99,999% effektivitet, har denna teknologi ännu inte testats för, eller certifierats att vara effektiv mot coronavirus.

Kan den antibakteriella ytbeläggningen BioCote® skydda användare från coronavirus?

BioCote® är ett ingjutet antibakteriellt skydd som förhindrar tillväxten av bakterier och sporer kring utloppet och filtret och minskar möjligheten för korskontaminering. Ytbeläggningen håller utloppet fräscht och rent längre. Även om BioCote® reducerar mikrober till 99,5% inom 2 timmar, har produkten inte testats eller certifierats för coronavirus. Vi rekommenderar regelbunden rengöring av maskinen med hjälp av olika desinfektionsmedel, en mycket god handhygien för alla användare liksom att följa aktuella råd från regeringsgrupper och hälsomyndigheter.

Kan man få coronavirus från alla sorters ytor?

Enligt Världshälsoorganisationen WHO, sprids viruset från person till person genom små droppar från näsa eller mun. Dessa droppar sprids när en person med COVID-19 hostar eller andas. Dessa droppar kan landa på olika föremål eller ytor som en person rör vid, vilket i sin tur kan resultera i att COVID-19 sprids om personen sedan rör vid sina ögon, nästa eller mun. Läs mer om coronaviruset på WHO’s hemsida.

Hur bör jag rengöra min vattenautomat från Waterlogic?

Vi rekommenderar regelbunden rengöring och desinficering av vattenautomaten med hjälp av desinfektionsspray och/eller rengöringsdukar. Var extra noga vid utlopp, handtag och knappar. I tillägg är det klokt att påtala en extra god handhygien för alla användare, liksom att följa aktuella råd från regeringsgrupper och hälsoorganisationer.

Har ni övriga frågor?

Vi håller kontakten så gott vi kan om något förändras och lägger in uppdateringar här. Om ni har några övriga frågor om hur vår service påverkas av COVID-19 utbrottet, kontakta oss direkt genom uppgifterna här nere och vi gör vårt bästa för att hjälpa till.

Email: kontakt@waterlogic.se

Phone: 0771-348 348